top of page

วิชาหลักการเงิน

ESSENTIAL SUBJECTS OF MONEY

Finance NEW-01.png
Money Icon-04.png
Money Icon-03.png
Money Icon-01.png
Money Icon-02.png
Money Icon-06.png
Money Icon-05.png
Finance NEW-01.png
Money Icon-06.png

วิชาหลักการเงิน

มีคนฉลาดมากมายในโลก แต่สิ่งที่พวกเขาอาจไม่รู้คือความรู้คือความฉลาดใดๆก็ตามอาจไม่สำคัญเท่ากับความฉลาดทางด้านการเงิน

 

เรื่องจริงคือเราทุกคนต้องใช้เงินและทำงานหาเงิน แต่เรื่องตลกคือไม่ใช่ทุกคนที่ได้มีโอกาสเรียนทักษะการบริหารการเงิน

 

คุณก็สามารถเรียนรู้ #หลักการเงิน  คือหมวดการเรียนการสอนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเงินส่วนบุคคล บริหารภาษี และวางแผนการลงทุนต่างๆเพื่อบริหารจัดการชีวิตได้

รายวิชาในหมวดหลักการเงิน

OPENING NOW!

Course Poster-02.png

Coming Soon

Course Poster-03.png

Coming Soon

Course Poster-04.png

Coming Soon

bottom of page