top of page
หลักการวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจ
 • หลักการวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจ

  หลักการวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Analysis & Preparation) เป็นหลักสูตรสอนการเตรียมและเขียนแผนธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ชัดเจน ครอบคลุม และสร้างความน่าลงทุนให้กับธุรกิจของตนเอง
   

  ในหลักสูตรนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนธุรกิจ เช่น องค์ประกอบของแผนธุรกิจ หลักการเขียนแผนบริหาร หลักการเขียนแผนการเงิน และหลักการเขียนแผนการตลาด เป็นต้น
   

  หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเขียนแผนทางธุรกิจ 

  • เนื้อหาในหลักสูตร

   • หลักการเขียนแผนธุรกิจ 
   • องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
   • หลักการเขียนแผนบริหาร
   • หลักการเขียนแผนการเงิน
   • หลักการเขียนแผนการตลาด
   • หลักการเขียนแผนปฎิบัติการ 
   • หลักการเขียนแผนบริหารความเสี่ยง
   • หลักการเขียนเขียนบทสรุปผู้บริหาร(Executive Summary)
   • กรณีศึกษาลักษณะแผนธุรกิจที่ควรทำ และแผนธุรกิจที่ไม่ควรทำ   
  • วันที่เรียน

   เรียนวันที่ 12 มิ.ย. 61- 13 มิ.ย. 61

  • วันที่เปิดรับสมัคร

   เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 61 

  ฿5,000.00Price

  Related Courses

  bottom of page