top of page

Financial Planing for Life

หลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อชีวิต

Course Poster_Finance for Life-03.png

LIMITED SEATS

ชื่อคอร์ส: หลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อชีวิต
(Financial Planing for Life)

สถานที่เรียน: E88 Bangkok

สุขุมวิท 71 ใกล้ BTS พระโขนง

วันที่เรียน:  Batch 1: วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 62  เวลา 9.00- 16.00 น.
             

Batch 2: วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 62 เวลา 9.00- 16.00 น.

ค่าลงทะเบียนเรียน: 3,500 บาท

Course Brief

หลักสูตรวางแผนการเงินเพื่อชีวิต

เพราะเรื่องเงินกับเรื่องชีวิต เป็นเรื่องเดียวกัน

 

ต้องเพิ่มการออมเท่าไหร่ 

ต้องลดรายจ่ายลงไหม 

รายได้เท่าไหร่ถึงจะพอ

หลักสูตรนี้ จะพาคุณไปหาทุกคำตอบสำคัญ

เกี่ยวกับการวางแผนการเงินของคุณ

 

 

สิ่งที่จะได้เรียนในหลักสูตร

  • การเงิน 101: พื้นฐานเรื่องเงินที่ต้องรู้ ก่อนวางแผนการเงิน 

  • เรียนรู้หลักในการวางแผนการเงิน

  • เรียนรู้และวิเคราะห์การเงินของคุณเงินหายไปไหนก่อนสิ้นเดือน

  • เรียนรู้หลักการออมเบื้องต้นอยากมีเงินออม ต้องเริ่มตรงไหน

  • เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายการเงินต้องตั้งเป้าหมายการเงินอย่างไร เพื่อให้ถึงเป้าหมายของชีวิตที่วางไว้

 

หลักสูตรวางแผนการเงินเพื่อชีวิต เป็นหลักสูตรระยะสั้น สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 วัน ทำการสอนโดย
คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล นักวางแผนทางการเงิน CFP 
และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวางแผนการเงินของตนเอง  แต่ไม่มั่นใจว่าควรจะเริ่มจากตรงไหน
ไม่มั่นใจว่าจะแบ่งเงินยังไง หรือไม่มั่นใจว่าจะเริ่มวางแผนการออมอย่างไรถึงจะเหมาะสม

สถานที่เรียน:  E88 Bangkok, BTS พระพระโขนง

bottom of page